1. PREZENTARE ȘI DEFINIŢII

Site-ul www.agritradesummit.ro este deținut de către GODMOTHER S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 2, Strada Dragos Voda, nr. 44, inmatriculata la RC sub nr. J40/9233/1997, CUI 9997589, atribut fiscal RO, societate denumită în cele de urmează deținătorul site-ului sau GODMOTHER.

Prin intermediul site-ului se asigură prezentarea produselor și serviciilor oferite pe site de către Godmother în cadrul Evenimentului Agri Trade Summit pe care îl organizeează, se facilitează înscrierea și participarea la acest eveniment, accesarea serviciilor oferite. Totodată, prin intermediul site-ului se asigură posibilitatea utilizatorilor de a aplica pentru un post aferent unor poziții deschise în companie, precum și de abonare în vedere primirii de informări periodice (news-letter), servicii de inscriere a participantilor la diverse evenimente organizate de către deținătorul site-ului, servicii supuse acestor termeni, în cazul în care nu vor fi stipulate condiții speciale pentru fiecare caz în parte.
Următorii termeni vor fi definiţi după cum urmează:

 • Utilizator – orice persoană care acceseaza site-ul în nume propriu sau ca reprezentant al unei persoane juridice și care se va putea înregistra la un moment dat pe site, fiind interesată de accesarea serviciilor oferite pe site de către deținătorul site-ului, indiferent daca plasează sau nu o comandă; persoana care se abonează în vedere primirii de informări periodice (news-letter) și care se obligă implicit să respectate prezentul set de reguli, fiind raspunzator pentru actiunile sale pe site;
  Utilizatorul cu vârsta de peste 18 ani care accesează site-ul și plasează o comandă pe site pentru achiziția unui serviciu oferit prin achiziția bilet de acces la evenimentele oferite prin intermediul site-uluieste este denumit generic pe site Clientul.
 • Serviciu – furnizarea catre Utilizator a accesului la conținutul site-ului și la produsele și serviciile comercializate prin intermediul Site-ului, accesul la evenimentele comandate de către client pe site. Accesul la evenimente are loc contra cost, fiind conditionat de furnizarea tuturor informatiilor pentru înscriere și plata contravalorii serviciilor.
 • Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între utilizatorul interesat de accesarea acestor serviciilor (client) și deținătorul site-ului, transmițând intentia sa fermă de a accesa serviciile ofertate pe site.
 • Contract – comanda confirmată de către deținătorul site-ului.

2. ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

Pentru accesarea site-ului, respectiv secțiunile de prezentare, nu este necesară înregistrarea utilizatorilor.
Înregistrarea utilizatorului este obligatorie numai în cazul în care acesta se înscrie pentru primirea periodică a unui news-letter sau pentru a plasa o comanda de servicii furnizate pe site (acces la evenimente).
Pentru plasarea unei comenzi pentru participarea la un eveniment trebuie să furnizați următoarele date dupa caz: nume, prenume sau denumire societate, adresa de email, număr de telefon, precum și să achitați prin virament bancar sau prin plata online cu cardul bancar contravaloarea serviciilor la prețul indicat pe site.
În cazul în care doriți să beneficiați de eventuale servicii oferite pe site-ul www.agritradesummit.ro, vă obligaţi şi garantaţi următoarele:

 1. furnizaţi date reale, exacte şi complete despre utilizator, astfel cum se solicită prin formularul de înregistrare al site-ului;
 2.  menţineţi sau actualizaţi datele de înregistrare care au suferit modificări (ex. nume, prenume, adresă email; numărul de telefon) pentru ca acestea să fie conforme realităţii, exacte şi complete.

Administratorii site-ului îşi rezervă dreptul (nu şi obligaţia) de a verifica autenticitatea datelor de înregistrare ale utilizatorilor referitoare la existenţa acestora, iar in cazul firmelor numele firmei, sediul, cod unic de înregistrare, număr de înmatriculare la Registrul Comerţului, precum şi starea actuala a societăţii, dacă acesta este în funcţiune, este dizolvată sau radiată. Prin acceptarea termenilor şi condiţiilor, utilizatorul îşi exprimă acordul pentru eventualele verificări ce vor fi efectuate de administratorii site-ului ca măsură de siguranţă pentru realitatea şi exactitatea datelor furnizate.
În cazul în care se constată că informaţiile puse la dispoziţie de utilizator sunt inexacte sau neconforme celor furnizate de organele în drept, administratorii site-ului îşi rezervă dreptul de a refuza utilizatorului încercările curente sau viitoare de a accesa serviciile furnizate pe site, inclusiv accesul la cursurile organizate.
Prin accesarea Site-ului si a Serviciilor puse la dispozitie, Utilizatorul garanteaza ca ofera detinatorului Site-ului date corecte fiind unicul responsabil pentru informatiile furnizate.

3. DESCRIEREA ȘI SCOPUL EVENIMENTULUI

Evenimentul Agri Trade Summit este organizat în data și în locațiile indicate pe site. Evenimentul se va derula pe durata unei zile si va include zona de conferinta si prezentari dar si o zona de expozitie, la care vor avea acces toti participantii, in baza biletului de acces la eveniment.

 

4. INREGISTRAREA SI CONFIRMAREA UNEI COMENZI DE SERVICII

Utilizatorul poate efectua Comenzi pe Site-ul www.agritradesummit.ro, prin înscrierea datelor cerute in Secțiunea dedicată serviciilor oferite, urmand ca pentru a finaliza Comanda și a cumpăra biletele de acces să fie transferat pe site-ul www.iabilet.ro în pagina dedicată evenimentului.
Opțiunea pentru un anumit produs, in lipsa finalizarii Comenzii și a efectuării plății, nu atrage dupa sine inregistrarea unei comenzi, implicit nici acordarea dreptului de acces la serviciul respectiv.
Deținătorul site-ului poate anula o comandă plasată de catre Utilizator, in urma unei notificari prealabile adresate Utilizatorului, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese in urmatoarele cazuri:
– neefectuarea plății prețului (eșuarea operațiunii de plată cu card bancar, lipsa fondurilor etc.);
– datele furnizate de catre Utilizator, pe Site sunt incomplete si/sau incorecte;
– pentru erori accidentale apărute pe site privind prezentarea produselor/serviciilor sau cu privire la prețul acestora.
Pentru cumpărarea biletelor prin intermediul platformei www.iabilet.ro se aplica termenii și condițiile platformei www.iabilet.ro.

5. PARTICIPAREA LA EVENIMENT ȘI PREȚUL BILETELOR

Accesul se va face pe baza biletelor vândute online prin intermediul site-ului www.iabilet.ro.
Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in prezentarea fiecărui produs/ serviciu. Prețul unui bilet de acces pentru fiecare categorie și include accesul la eveniment pentru 1(o) singură persoană. Pe site pot fi oferite și alte pachete sau facilități la achiziția mai multor bilete, condițiile și detaliile fiecărei oferte fiind precizate pe site în secțiunea dedicată acestora.
Prețurile vor fi achitate în lei la cursul leu/EUR comunicat de BNR de la data tranzacției conform infomațiilor complete prezentate pe site-ul de vânzare a biletelor.
Organizatorul emite catre Utilizator o factura pentru serviciile achiziționate, obligatia Utilizatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.
Factura se transmite exclusiv in format electronic, prin posta electronica, la adresa de e-mail mentionata de Utilizator. Prin trimiterea Comenzii, Utilizatorul înțelege și acceptă sa primeasca facturile in format electronic prin intermediul postei electronice, la adresa de e-mail mentionata de acesta la introducerea datelor si plasarea comenzii.
In cazul anulării sau amânării evenimentului (data si/sau ora), a schimbării locației de desfășurare, Organizatorul va înștiința printr-un anunt pe acest site și pe site-ul www.iabilet.ro pe toți clienții despre condițiile de returnare a biletelor și de recuperare a contravalorii acestora. În caz de retur al biletelor se va returna doar contravaloarea biletelor, fiind excluse costurile suplimentare (de ex: costuri de transport, comisioane bancare).

În cazul in care preturile sau alte detalii referitoare la servicii au fost afisate gresit, inclusiv din cauza faptului ca au fost introduse gresit in baza de date, deținătorul site-ului nu are nicio răspundere și își rezervă dreptul de a anula comenzile ce contin date eronate în cel mai scurt timp de la data depistării erorii.

6. DREPTUL DE RETRAGERE A CLIENTULUI

Evenimentul organizat se încadrează în categoria menționată de art. 16 lit. l din OUG nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, astfel că cumpărătorii nu își pot exercita dreptul de retragere din contractul de vânzare-cumpărare al biletelor încheiat la distanță sau în afara spațiilor comerciale în termenul de 14 zile calendaristice de la data intrării în posesia biletelor, prevăzut de OUG nr. 34/2014.
Ca atare nu se acceptă returnarea biletelor și returnarea contravalorii acestora pentru biletele comandate, achitate, livrate/generate și valabile pentru evenimentul care se va derula conform programului comunicat (data si ora) și locație.
Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la Eveniment datorita unor cauze independente de acesta.

 

7. OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Utilizarea site-ului este permisă cu respectarea principiilor bunei – credințe, pentru informare și pentru furnizarea produselor și serviciilor menționate la art. 1 de mai sus.
Reprezentările stilizate, creația grafică, logo-urile şi simbolurile asociate şi combinaţii ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, fotografiile, materialele audio – video, conținutul folosite pe acest site sunt proprietatea exclusivă a deținătorului site-ului sau acesta a dobândit dreptul de a le utiliza, utilizatorul neavand dreptul de a le copia, înregistra și distribui mai departe.
Utilizatorii nu pot prelua conținutul site-ului, nu pot interveni, modifica sau șterge conținutul acestuia (textul, imaginile, logourile etc.). Orice încălcare a acestei reguli reprezintă o încălcare a drepturilor de autor, de marcă sau orice alt drept de proprietate intelectuală.
Nu sunt permise copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau pastrarea, prin orice mijloace, efectuate în scopuri comerciale a materialelor existente pe site.
În cazul în care în cadrul site-ului exista sectiuni in care utilizatorii pot insera comentarii și pot exprima opinii personale, imagini sau alte elemente susceptibile a fi protejate de drepturi de proprietate intelectuală, raspunderea privind continutul acestora le revine in exclusivitate utilizatorilor în cauză.
Prin accesarea site-ului, achiziția şi accesarea serviciilor puse la dispoziţie de către Companie, Utilizatorul acceptă ca toate informaţiile, datele, textul, mesajele, fisierele etc. pe care le încarcă pe site (numite in continuare „conţinut”), indiferent dacă au fost afişate/transmise în mod public sau individual, sunt responsabilitatea sa. Drept urmare, Utilizatorul este singur responsabil pentru informaţiile, textele, materialele transmise prin contul de acces creat și totodată este singur responsabil pentru respectarea drepturilor de autor cu privire la conținut, astfel cum este dreptul de autor definit și protejat prin lege. Deținătorul site-ului nu efectuează un control si astfel, nu garantează realitatea.

 

8. MODIFICARILE SITE-ULUI

Deținătorul acestui site îşi rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent funcționarea acestuia sau accesul la produsele/servicii puse la dispoziţie (în totalitate sau numai în parte). În acest caz, deținătorul nu este răspunzător pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a accesului la site și la serviciile disponibile prin intermediul acestuia.
De asemenea, deținătorul site-ului poate modifica conținutul serviciilor ofertate pe site și condițiile acestora, orice astfel de modificări aplicându-se pentru viitor și pentru servicii viitoare.

 

9. RĂSPUNDERE

Utilizatorul declară în mod expres că acceptă următoarele condiţii:

 1. Utilizarea serviciilor puse la dispoziţie pe site se face pe propria sa răspundere.
 2. Deținătorul site-ului nu oferă nici o garanţie că:
  – serviciile împlinesc toate cerinţele utilizatorilor;
  – serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
  – erorile de program vor fi corectate.

10. LIMITELE RĂSPUNDERII

Utilizatorul acceptă în mod expres că deținătorul site-ului nu este răspunzător pentru daune sau prejudicii directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la prejudicii prin pierdere de profit, posibilitatea de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile, rezultând din:
– utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor www.agritradesummit.ro ;
– acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor Utilizatorului;
– declaraţii sau acţiuni ale unei terţe părţi asupra site-ului;
– orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

 

11. NOTIFICĂRI ŞI COMUNICĂRI

Deținătorul site-ului poate transmite notificări/informări privind schimbarea Termenilor de Utilizare sau alte chestiuni prin afişarea de înştiinţări către utilizatori în mod general, pe site.

 

12. FORŢA MAJORĂ

Deținătorul site-ului www.agritradesummit.ro nu este obligat a se conforma obligaţiilor prevăzute în Termenii de Utilizare, ca urmare a unei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiţii meteorologice nefavorabile, alte acţiuni sau inacţiuni de care administratorii site-ului nu sunt responsabili.

 

13. LEGEA APLICABILĂ

Prin accesarea acestui site web, Utilizatorul acceptă ca acest contract şi orice dispută legată de el sunt guvernate şi interpretate în concordanţă cu legile române, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicţiei exclusive a instanţelor judecătoreşti române competente de la sediul său social.
Deținătorul site-ului www.agritradesummit.ro nu oferă garanţia că conţinutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor ţări in afara României. Dacă Utilizatorul accesează acest site din afara României, o face pe riscul său şi este singur responsabil de respectarea legilor ţării în care se află.

 

14. CLAUZE FINALE

Termenii de față reglementează accesul utilizatorilor pe site-ul www.agritradesummit.ro. În cazul în care, ulterior lansării site-ului și publicării acestor termeni, vor fi implementate funcții sau servicii suplimentare puse la dispoziţie pe site, acestea vor fi supuse aceloraşi reguli şi condiţii cuprinse în prezentele clauze, în cazul în care acestea nu vor beneficia de condiţii distincte de prezentele.

Prin accesarea acestui site acceptaţi condiţiile de mai sus şi sunteţi de acord că acesta are valoare unui contract, acceptat in mod tacit, intre utilizator si administratorii site-ului. În cazul în care nu doriţi să respectaţi regulile descrise mai sus, vă rugăm să nu folosiţi informațiile sau serviciile puse la dispoziţie pe acest site.